Project Description

Ismael Ferrer

L’alimentació: una responsabilitat de tots

Una activitat per revelar la posició de consciència de l’home sobre l’aliment, per comprendre la identitat de l’home en el lloc que habita i per acceptar la responsabilitat sobre els regnes del planeta Terra i les conseqüències que es deriven de les seves actes. Una obertura a la resurrecció de les cultures alimentàries locals, a la salut en el camp, a la taula i de l’home. Una reflexió per retrobar el gust i la felicitat al plat.

Curriculum vitae

Divulgador de patrimoni alimentari

Contacte

www.alimentaciondelpresente.com