Des de temps immemorials, l’home ha recorregut a la utilització de plantes amb finalitats terapèutiques, pràctica que s’ha perpetuat en el transcurs de la història de la humanitat.

El desenvolupament científic ha permès conèixer la naturalesa dels principis actius presents tant en els vegetals com en productes d’origen animal responsables, tant de les seves propietats curatives com de la seva capacitat per controlar el procés d’envelliment que experimenten tots els éssers vius.

Així mateix, els avenços en el camp de la farmacologia i de la medicina ortomolecular desenvolupada a partir de la segona meitat del segle passat, han consolidat la utilització de moltes espècies vegetals en el tractament de processos tumorals com a alternativa als tractaments convencionals o com a coadjuvants els mateixos.