Project Description

nicolas olea (2)

Determinants ambientals de la salut i la malaltia: Entre el codi genètic i el codi postal

L’alimentació humana i tot el procés social que l’acompanya estan patint un profund canvi. Per exemple, sota les directrius d’una pretesa recerca de la “seguretat alimentària”, el canvi en el procés productiu i en la comercialització ha assolit cotes de tecnificació mai abans conegudes. Referent a això, és cridanera la irrupció de nous sistemes de processament dels aliments i d’embalatge basats en compostos químics de síntesi procedents del petroli com són els plàstics i derivats, que es presenten al consumidor com a imprescindibles i garants de la qualitat. Els nostres treballs de recerca en salut -i malaltia- humana ens han servit per posar de manifest la impregnació per part dels individus de qualsevol edat i sexe de components químics emprats en aquests processos. Les conseqüències de tal exposició s’investiguen sota la llum del debat existent entre els que ets -el codi genètic- i on vius -el codi postal-.

Dr. Nicolas Olea

És Catedràtic de Radiologia i Oncologia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Granada. Actualment és Director de l’Institut d’Investigació Biosanitària ibs.GRANADA. Es va formar a l’Institut Jules Bordet de Brussel·les i al New England Medical Center de Boston. Lidera un grup de recerca multidisciplinari dedicat a l’estudi de l’exposició humana a contaminants ambientals i el seu efecte sobre la salut. De forma particular està interessat en l’efecte dels compostos químics que interfereixen sobre l’equilibri hormonal coneguts com a disruptors endocrins

Contacte

Conferència

Mindalia

Conferència

Caja de Pandora