Project Description

Emilio Carrillo

El moment evolutiu i de consciència de la Humanitat

Implicacions i impactes de la transició des de la ” consciència egocèntrica ” a una nova ” Consciència d’Unitat “

La Humanitat ha entrat en un nou cicle evolutiu de transició des de la ” consciència egocèntrica ” a una “Consciència d’Unitat” . La ” consciència egocèntrica ” , lligada al aferrament al “jo ” i a una “naturalesa egocèntrica ” , va suposar , en el seu moment , un èxit en el procés de consciència del gènere humà . Però en l’esdevenir d’aquest , s’ha acabat per convertir en un obstacle , fins al punt de posar en perill la pròpia supervivència de la Humanitat com a espècie . Per sortir d’aquesta limitació , l’ésser humà es dirigeix ​​de forma natural a una nova fase del procés evolutiu definida per la ” Consciència d’Unitat” , que té tres manifestacions fonamentals : la unió amb la Mare Terra ; la percepció de la Humanitat com una gran i única xarxa en què tots els éssers humans s’integren i interaccionen ; i l’abandonament de la visió d’un Déu ” exterior” per connectar amb el nostre “veritable ser” i “naturalesa essencial” i divinal . La conferència aprofundirà en les implicacions i impactes fonamentals d’aquestes tres manifestacions d’aquesta evolució de consciència.

 

CV Emilio Carrillo

Economista , Expert Internacional en Desenvolupament Local per Nacions Unides i Tècnic de l’Administració General de l’Estat , ha desplegat una àmplia tasca acadèmica , política i de gestió en Desenvolupament Econòmic i Territorial i Hisenda Pública , matèries en les que ha publicat 22 llibres , sent professor de diverses universitats espanyoles i estrangeres , sots-alcalde de Sevilla , vicepresident de la Diputación hispalense i president de la Xarxa de la Unió Iberoamericana de Municipalistes . Va compaginar sempre aquestes activitats amb l’interès per altres àmbits temàtics .

Però va ser a partir d’una sèrie d’experiències vitals i de consciència quan la seva atenció es va centrar prioritàriament en la Filosofia , la Història , i , sobretot, en l’Espiritualitat , camps en els quals ha impartit multitud de conferències i tallers i en els quals és autor de 12 llibres , com Els Codis Ocults ( 2005 ) , Cercadors ( 2009 ) , Amor : Vida i Consciència ( 2012 ) i Déu (2013 ) .

Contacte

browser      1397165943_google_plus

 

Vídeos

Ámate

Mindalia