Project Description

JAVIER HERRAEZ 2

Dr. Javier Herráez

Integració de la nova medicina germànica del Dr. Hamer en el futur

Nova medicina germànica

La Nova Medicina Germànica (NMG) del Dr. Hamer és medicina convencional, no complementària ni alternativa. En un futur s’integraran les Lleis de la Naturalesa a la medicina científica aconseguint millorar el pronòstic de moltes persones. Es simplificaran tractaments i s’aconseguirà una eficient prevenció. Prevenció Primària en educació psicosomàtica i en detecció “anterior a” la suposada malaltia (procés biològic de reparació), prevenció secundària o detecció clínica, i prevenció terciària amb tractaments menys agressius i millor qualitat de vida. Quan es doni aquesta integració, el pronòstic de pacients actualment creguts incurables podrà millorar molt.

Curriculum vitae

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Saragossa. Especialista en Oncologia i Cures Pal·liatives. Màsters en Naturisme, Acupuntura i Nova Medicina Germànica. Experiència en oncologia, cures pal·liatives, geriatria i medicina natural. Actualment assessor de temes de salut i relacionals mitjançant psicobiologia, i docent de cursos de NMG a Plural-21 (Barcelona).

Contacte

www.javierherraez.wordpress.com

www.plural-21.org