Project Description

Dr. Miquel Porta

La contaminació interna per compostos tòxics en els aliments i els seus efectes en la salut

Quines són les característiques, causes, conseqüències, solucions, significats i implicacions de la contaminació interna i la càrrega corporal per compostos tòxics persistents (CTPs)?

Per exemple, sobre el fet que en més del 85% de la població catalana detectem DDT, DDE, diversos PCBs, hexaclorobenzè o β-hexaclorociclohexà. La majoria de la població presenta concentracions de CTPs molt més baixes que una minoria; però també és freqüent que tinguem nombrosos tòxics a concentracions corporals elevades. Els nivells més baixos d’impregnació corporal per CTPs probablement confereixen un risc individual baix de patir malalties; tanmateix, en ser una exposició generalitzada en la població, que sovint succeeix al llarg de la vida, petits augments individuals del risc poden tenir un impacte social rellevant. La contaminació humana per CTPs i altres compostos químics ambientals és un conflicte socioecològic i sanitari resultant dels nostres models d’economia, agricultura i ramaderia, cultura i societat, de la nostra organització social i dels nostres hàbits individuals i col·lectius (consum, alimentació, residus). La distribució poblacional de la contaminació per CTPs millora quan canvien les polítiques públiques i privades que promovem activament o acceptem passivament.

 

Enllaç al programa Retrats de TV3

Vídeo

Curriculum vitae

Doctor en Medicina, Master of Public Health.

Cap de la Unitat d’Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona.

Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona.

Catedràtic Adjunt, Facultat de Salut Pública, Universitat de Carolina del Nord, EEUU.

Doctor en Medicina por la Universitat d’Alacant (1985). Va obtenir un Màster en Salut Pública a la Facultat de Salut Pública de la Universitat de Carolina del Nord (1984), centre en el que després fou Postdoctoral Fellow, i en el que actualment és Adjunct Professor.

És el cap de la Unitat d’Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer de l’Institut Municipal de Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona. Des de 1981 ha estat professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment es catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública.

També ha estat professor d’epidemiologia en diverses altres institucions acadèmiques, com: McGill University (Montréal, Canadà),The European Educational Programme in Epidemiology (Florència, Itàlia), Westfälische Wilhelms-Universität (Münster, Alemanya) i Imperial College (Londres); en diverses universitats de Brasil, Mèxic i Kuwait; i a Harvard, on treballà durant un any sabàtic (1998-1999).

Les seves tres línies bàsiques de recerca són: (1) l’epidemiologia clínica i molecular del càncer de pàncrees i altres malalties pancreàtico-biliars, amb especial èmfasi en les interaccions genètico-ambientals; (2) les causes i conseqüències de la detecció precoç i el retard diagnòstic del càncer; i (3) l’avaluació de l’impacte sobre la salut humana dels Compostos Tòxics Persistents (CTPs) i altres agents químics ambientals.

Ha publicat més de 300 treballs d’investigació en revistes com The Lancet, Journal of Clinical Oncology, Gut, International Journal of Cancer, British Journal of Cancer, Mutation Research, Carcinogenesis, Molecular Carcinogenesis, Cancer Causes & Control, Occupational & Environmental Medicine, Journal of Epidemiology & Community Health, Environmental Health Perspectives, Mutagenesis, Environmental & Molecular Mutagenesis, Chemosphere, Environmental Research, Environment International, Milbank Quarterly, Epidemiology, Journal of Clinical Epidemiology, International Journal of Epidemiology o Preventive Medicine.

Nomenat ‘Editor’ per la IEA (International Epidemiological Association), ha dirigt la 5a. i la 6a. edició de A dictionary of epidemiology (Nova York, Oxford University Press 2008 i 2014).

També ha publicat Nuestra contaminación interna. Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población española (Madrid: Los libros de la Catarata, 2009).

Ha estat president de la Sociedad Española de Epidemiologia (1994-98) i de la European Epidemiology Federation (IEA EEF) (2002-05). Fou un dels fundadors i primer president (2003-05) de Científicos por el Medio Ambiente (CiMA).

Contacte

IMIM UAB PRBB

Carrer del Dr. Aiguader, 88

08003 – Barcelona

http://www.imim.es/urecmc/cat

http://www.researcherid.com/rid/B-5787-2008

@miquelporta