Project Description

què s’amaga darrera les al·lèrgies i el mal de cap?

les al·lèrgies realment són una malaltia… o alguna cosa estem fent malament?

Porto milers d’al·lèrgies resoltes i si realment es volguessin solucionar seria molt fàcil, sense medicaments, ni vacunes… ni res.

Què s’amaga darrere del mal de cap?

Tant en medicina natural com a al·lopàtica, s’intenta tractar el mal de cap com una malaltia en si, a la qual oficialment posen molts noms, quan en realitat, no és una malaltia sinó el símptoma d’altres patologies. Sempre ens reflecteix que estem fent alguna cosa en contra de la nostra pròpia naturalesa.

Després de diversos anys tractant a molts pacients diagnosticats de: migranyes, cefalees, cefalees en raïms, migranyes, neuràlgies, clústers, trobo els mateixos desequilibris en tots ells, no són més que el símptoma d’altres patologies no detectades pels mètodes de diagnòstic tradicionals : ni al·lopàtics, ni naturals.

LA CAJA DE PANDORA

MINDALIA

marichu rios

Diplomada a l’escola Aragonesa de Naturopatia i teràpies afins a:

 • Naturopatia
 • Nutrició
 • Iridologia
 • Reflexologia
 • Fitoteràpia.

Diplomada en Hipnosi Clínica Reparadora, per al tractament de traumes, fòbies, pànic i malalties psicosomàtiques. Pel Institut Scharovsky de Buenos Aires (Argentina).

Formada a l’E.J.F. de Barcelona a:

 • Teràpia en al·lèrgies
 • Teràpia climàtica
 • Teràpia física
 • Teràpia osteomuscular

Formada en Tècnica Metamòrfica, per l’Associació Espanyola de Metamòrfica.

Formada en sals de Schüssler, oligoteràpia, essències florals i l’ús terapèutic de l’aigua de mar.

Formada en Emotional Freedom Techniques.

Formada en Reprogramació Biològica.

Formada a detectar i eliminar geopaties.

Especialitzada en:

 • Mals de cap.
 • Trastorns digestius
 • Al·lèrgies respiratòries
 • Depressions
 • Creixement personal