Project Description

la importància de la vida al sòl

Un sòl viu és un sòl sa i les plantes que hi ha en ell també són sanes.

El valor de tenir un sòl viu, la funció dels microorganismes al sòl, com promocionar-los i com evitar que desapareixin.