Project Description

Dr. Óscar Aguilera

La vitamina C té propietats anti tumorals.

Un equip coordinat pel biòleg espanyol Oscar Aguilera Martínez ha descobert que la vitamina C aconsegueix desacoblar la proteïna KRAS mutada de la membrana cel·lular inhibint així l’activació d’enzims metabòliques internes que són clau per a la transformació neoplàsica.

La selectivitat d’acció antitumoral de la vitamina C es deu, almenys en part, a la seva capacitat per bloquejar l’expressió en els tumors d’enzims íntimament relacionades amb el metabolisme

“El nostre treball -explica Oscar Aguilera- emfatitza la importància del metabolisme en el manteniment de processos fonamentals en el desenvolupament tumoral: creixement, invasivitat angiogènesi i metàstasi. I dóna suport a la tesi del Dr Otto Warburg que la causa principal del càncer és la privació d’oxigen a nivell cel·lular “.

La vitamina C deslocalitza la proteïna que codifica el gen KRAS desacoplant-lo de la membrana plasmàtica. I per tant, inhibeix la ruta de senyalització MAPK / ERK hiperactivada d’aquests tumors. Una cosa vital ja que és responsable que la cèl·lula tumoral expressi una quantitat extremadament alta de receptors GLUT-1-entre altres-, responsables de l’entrada de glucosa a la cèl·lula.

La vitamina C inhibeix l’expressió del GLUT-1, un dels receptors de la glucosa. I ja se sap que aquesta és el principal combustible de la cèl·lula cancerosa. A més el despreniment del gen KRAS mutat inhibeix la fosforilació dels enzims ERK i PKM2, tan freqüent en els tumors quimio-resistents.

La vitamina C potencia el sistema immune, millora la resposta limfoproliferativa als mitògens i l’activitat linfotròpica, augmenta els nivells d’interferó, la resposta dels anticossos, els nivells d’immunoglobulines i la secreció d’hormones per l’estafa.

Curriculum vitae

Biòleg molecular i investigador

http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=10087&path[]=33351

 

https://www.dsalud.com/reportaje/oscar-aguilera-la-vitamina-c-es-anticancerigena/