Project Description

S’explicarà una breu història de que és el celler Comalats, quan es crea… Tot explicat per Jaume Bonet, fundador de l’empresa. D’altra banda s’aniran catant els diferents vins tot explicant-ne la seva elaboració i la seva pertinent nota de cata. Hi haurà també un torn obert de preguntes.