Project Description

S’exposen casos de salut que s’han tractat de forma alternativa, amb plantes o teràpies naturals.