Idioma: Les activitats són en castellà excepte les que estan indicades com a tal  o quan el públic i el/la conferenciant ho decideixin.Entrades: 5€ / dia, 8€ / 2dies. No s’admet l’entrada d’animals