En plena societat de l´ús de noves tecnologíes de la informació i comunicació, la salut queda, massa sovint  relegada a un segon pla (sigui per manca d´informació dels usuaris o per una manifesta desinformació) . Li passa davant la moda, la immediatesa, la ´comoditat´, els interesos econòmics i polítics… És també el cas del Wifi, que fa ja anys que multitud de prestigiosos científics a nivel internacional alerten de la seva perillositat i recomanen aplicar el Principi de Precaució. El mateix Parlament Europeu ha recomanat, ja vàries vegades en vàries resolucions, als Estats membres que informin a la población i canviïn el Wifi per cable, especialment en institucions públiques i escoles. Donarem compte de tot això i de diversos testimonis d´una malaltia desconeguda i emergent , la Hiperelectrosensibilitat ( EHS ), que es preveu esdevindrá un problema de salut pública en un futur proper, reconeguda per l´OMS, i conseqüència directa de l´exposició prolongada a camps electromagnètics com els produïts pel Wifi